Välkommen till Svenska Industrins IP Förening

 

 SIPF är föreningen för aktiva inom immaterialrätt i Sverige. Vi arbetar för att tillvarata den svenska industrins åsikter inom immaterialrättsliga frågor samt främja nätverkande och allmän informationsspridning om immaterialrätt. Föreningens medlemmar representerar ett stort antal företag och IP-ombudsfirmor, alltifrån små företag till multinationella bolag.

Nyheter

 • Nordiskt Kemistmöte 2018

  It is traditional that patent consultants from the 5 Nordic countries meet every other year at the Nordiskt Kemistmöte to network and discuss topics that are particularly relevant for patenting of chemical, biochemical and biotechnological inventions. Denmark is hosting the next meeting which is scheduled to take place from 11th to 13th April 2018 at the Comwell Hotel Kellers Park, Vejle, Denmark (Comwell Hotel Kellers Park in Vejle). You can find the complete list of topics and confirmed speakers attached to this e-mail.

  Läs mer
 • Nationella patent på engelska

  Nu har ytterligare ett steg tagits mot nationella patent på engelska. Regeringen har nu överlämnat ett föreslag till Lagrådet om att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. En lagändring kan bli aktuell 1 juli 2014.

  Läs mer
 • SIPF valberedning

  Nu har valberedningen börjat sitt arbete att föreslå kandidater. Vi mottager gärna förslag på medlemmar till styrelse, patentutskott och varumärkesutskott.

  Läs mer