Välkommen till Svenska Industrins IP Förening

 

 SIPF är föreningen för aktiva inom immaterialrätt i Sverige. Vi arbetar för att tillvarata den svenska industrins åsikter inom immaterialrättsliga frågor samt främja nätverkande och allmän informationsspridning om immaterialrätt. Föreningens medlemmar representerar ett stort antal företag och IP-ombudsfirmor, alltifrån små företag till multinationella bolag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vårmöte 2017

SIPF vårmöte 2017 kommer att hållas tisdagen den 30:e maj i Stockholm hos 7A konferenscenter, Vasagatan 7.

 

Program och inbjudan för hela dagen

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Årsavgifter 2016

Nu i november har fakturor för medlemsavgiften 2016 skickats ut. Om du som medlem inte har fått din faktura via e-mail behöver du gå in och uppdatera dina kontaktuppgifter med en korrekt mailadress. Meddela sedan vår kassör Victor Olsson Fekadu (kassor(at)sipf.se) att din mailadress är uppdaterad.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Information om rättegångsreglerna i den enhetliga patentdomstolen

www.unified-patent-court.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stipendiat

Skadestånd vid patentintrång, Jonas Hellberg

För mer info och beställning av avhandlingen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Besöket av EPO:s president Benoît Battistelli

Frågor som ställdes till Presidenten under mötet.

Frågor som skickades in i förväg och som kommer att kommenteras av EPO

Kommentarer från EPO
 

Besöket uppmärksammades bland annat av SVT.

 Inslaget hittar du här, det börjar 06:05 in i sändningen.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se