Remissyttrande

Enkätsvar om särskilda åtgärder för vissa måltyper

2009-04-07 -

SIPF besvarade den 7 april 2009 en enkät om särskilda åtgärder för vissa måltyper i svenska domstolar. Enkäten är gjord av utredningen om särskilda åtgärder för vissa måltyper. Se SIPFs svar här.


info@sipf.se