Remissyttrande

Inlaga till epi beträffande förfarande vid BoA

2010-09-30 -

Inlaga till epi med svar på deras frågor om jämförelsen mellan förfarandet vid EPO Boards of Appeal och det vid Patentbesvärsrätten.


info@sipf.se