Remissyttrande

Remissvar om tullmyndigheters ingripanden

2011-09-22 -

Europeiska kommissionens förslag till en ny förordning angående tullmyndigheters ingripanden mot intrång i vissa immateriella rättigheter (Fi 2011/2850).


info@sipf.se