Hur man blir enskild medlem

 

  Source: Dreamstime

 

 

För medlemskap krävs att Du är anställd eller anlitad av i Sverige verksamt företag och som huvudsaklig sysselsättning handlägger eller administrerar företagets ärenden rörande immaterialrätt.

Ansökan om medlemskap måste innehålla underskrifter av två SIPF-medlemmar, som därmed åtar sig ett "fadderskap" för sökanden.

Ansökan kan ej skickas elektroniskt. Skriv ut ANSÖKNINGSFORMULÄRET på papper och skicka den ifyllda ansökan till:

 


Lars Ekeberg – SIPF sekreterare

c/o Ehrner & Delmar Patentbyrå AB

Drottninggatan 33, 4tr

111 51 Stockholm

 

Inval sker på SIPF's föreningsmöten.

 

Medlemsavgiften 2016 är 300 kr/år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se