Hur man blir enskild medlem

 

  Source: Dreamstime

 

 

För medlemskap krävs att Du är anställd eller anlitad av i Sverige verksamt företag och som huvudsaklig sysselsättning handlägger eller administrerar företagets ärenden rörande immaterialrätt.

Ansökan om medlemskap måste innehålla underskrifter av två SIPF-medlemmar, som därmed åtar sig ett "fadderskap" för sökanden.

Ansökan skickas elektroniskt. Skriv ut ANSÖKNINGSFORMULÄRET och skicka en skannad ansökan till:

 

sekreterare@sipf.se

 

Inval sker på SIPF's föreningsmöten.

 

Medlemsavgiften 2017 är 300 kr/år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se