Länkar

 

Source: Dreamstime

 

Innehållet och kvalitén på denna sida är helt beroende av bidrag från medlemmar och besökare så att nya och felaktiga länkar skall kunna uppdateras och korrigeras kontinuerligt. Skicka ett mail till info@sipf.se om något bör ändras och hur det skall ändras.

 

 

Patentskrifter och bibliografiska data

Patentmyndigheter

Andra myndigheter

Varumärken

Lagtexter och rättsutslag

Europa

U.K.

U.S.A.

Databaser (sökbara)

Övriga databasvärdar

Branschorganisationer

 • AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle)
 • AIPLA (American Intellectual Property Law Association)
 • CIPA (Chartered Institute of Patent Agents; UK)
 • CNCPI (Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle; F)
 • DIP (Dansk Forening for Industriens Patent- og Varemærkespecialister)
 • EPI (Institute of Professional Representatives before the EPO)
 • FEMIPI (Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle)
 • FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle)
 • FICPI Sweden
 • IFIM (Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt, Stockholms Universitet)
 • IP-Samfundet
 • Patentti-insinöörit r.y. (The Finnish Association for Corporate Patent Agents)
 • SEPAF (Sveriges Patentbyråers förening)
 • SFIR (Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd)
 • SPOF (Svenska Patentombudsföreningen)
 • VIRK (Västsvenska Immaterialrättsklubben)

Patentombud (Listor)

Klassifikationssystem

Tidskrifter och nyhetsbrev

Läkemedel och bioteknik

Affärsmetoder

Utbildning

Fler IP-länkar

Patentbloggar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se