Att läsa

 

Source: Dreamstime

 

Avhandlingar

 

Bengt Domeij:

     Läkemedelspatent, juridisk doktorsavhandling 1998 vid Stockholms universtitet 

     Pharmaceutical Patents in Europe
engelsk omarbetad och översatt version av avhandlingen ovan, utgiven 2000 av Kluwer Law International

 

Examensarbeten

 

 Kathrine Bergström:

     Upphovsrätt på Internet (2006)

 

Föredrag på SIPF-möten

 

Föredrag och presentationer från tidigare SIPF-möten finns endast tillgängliga för inloggade medlemmar.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se