Patentnätet

 

PATENTNÄTET är ett nätverk, som riktar sig till personer vilka är engagerade i patentfrågor inom industrin och den akademiska världen i Skåne med omnejd. Det bildades våren 2004.
 
Nätverkets syfte
 
·        utbyte av kunskap och erfarenhet
·        utgöra bollplank medlemmarna emellan
·        förmedla information om utbildningar, seminarier m.m.
 
PATENTNÄTET fungerar på enklast möjliga vis. Vi håller en enkel medlemslista, men har varken styrelse eller styrgrupp. Vi har ingen medlemsavgift. För närvarande har PATENTNÄTET drygt 40 medlemmar. Du som vill bli medlem kontaktar nedanstående kontaktperson via e-mail eller telefon. En medlemslista hålls aktuell av kontaktpersonen och varje medlem ansvarar själv för att den uppgivna kontakt-informationen, d.v.s. e-mail etc., är uppdaterad.
 
Vi träffas 4 ggr per år; oftast på någon restaurang i Lund, men efter önskemål emellanåt i Malmö eller Helsingborg. Mötena är bestämda till sista måndagen i januari, april, september november, med viss variation. Vi diskuterar alla frågor som har med patent att göra, lagändringar, case law mm. och det är fritt fram att ta upp det ämne man vill. Mötena är också ett forum där vi kan tipsa varandra om utbildningar, kurser, etc.
Kallelse skickas per e-mail.  
 
Kontaktperson:
 
·        Nina Milanov
Axis Communications AB
Emdalavägen 14
223-69 LUND
Tfn: 046-272 29 80
e-mail: nina.milanov@axis.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se