Förkortningsordlista

 

 

Några av de vanligaste förkortningarna för organisationer och konventioner inom patent- och varumärkesområdet.

 

   
ADPIC Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (= TRIPS)
AIM Association Europeenne des Industries de Marques
AIPPI Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle
CPA Computer Patent Annuities
CPA Community Patent Agreement
CPC Community Patent Convention

CPL

Committee on Patent Law

CTM Community Trade Mark
ECLA European Classification
ECTA European Community Trademark Association
EPC European Patent Convention
EPI Institute of Professional representatives before the European Patent Office
EPIDOS European Patent Information and Documentation Systems
EPO European Patent Office
EPPC European Patent Practice Committee
EQE European Qualifying Examination
FEMIPI Fédération Européenne des Mandataires de l´Industrie en Propriété Industrielle
FICPI Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
IE Association of Patent and Trade Mark Agents
IF Industriförbundet
INTA International Trademark association (f.d. USTA)
INPADOC International Patent Documentation Centre (nu EPIDOS)
InterPat Uppdragsenheten på PRV
IP Industrial/Intellectual property
IPs IP-Samfundet
IPC International Patent Classification
ITMA Institute of Trademark Agents (GB)
LES Licensing Executive Society
Marques European Trademark Proprietors
MIPEX Message based Industrial property Information Exchange
ML Mönsterlagen
NIR Nordiskt Industriellt Rättsskydd
OHIM Office for the harmonisation for the Internal Market
OJ Official Journal (EPO)
PB Patentbestämmelserna
PBR Patentbesvärsrätten
PCT Patent Cooperation Treaty
PLT Patent Law Treaty
PRV Patent-och registreringsverket
PS Patentkonsulters Samfund (heter numera IP-Samfundet)
RR Regeringsrätten
SACEPO Standing Advisory Committee before the EPO
SEPAF Sveriges Patentbyråers förening
SFIR Svenska Föreningen för Industriellt Rättskydd
SIPA Stiftelsen IP-Akademin
SIPF Svenska Industrins IP Förening
SPC Supplementary Protection Certificate
SPOF Svenska Patentombudsföreningen
SUF Sveriges Uppfinnareförening
TM Trade Mark

TRT

Trademark Registration Treaty

TRIPS

Trade-Related aspects of Intellectual Property rightS  
UNICE Union des Industriels de la CEE (EU´s Industriförbund).
UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plant
USPTO United States Patent and Trademark Office
VML Varumärkeslagen
WIPO World Intellectual Property Organization
WTO World Trade Organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


info@sipf.se