Riktlinjer för externa uppfinnare

 

Detta dokument är tänkt att fungera som en hjälp för er som har en idé eller uppfinning och önskar erbjuda denna till ett företag. Vem är det man ska kontakta och hur går man tillväga? Här kommer några tips som kan vara till hjälp.

 

Ladda ner riktlinjerna här.

 


info@sipf.se