Kalendarium

SIPIG Årsmöte 3 april

2017-04-03 - Välkommen till SIPIGs årsmöte och seminarie med leverantörer av informationstjänster på temat ”Providers Responsibility for user data”

Inbjudan

SIPIG (Svenska IP InformationsGruppen) inbjuder till presentation av, och diskussion med, ledande leverantörer av informationstjänster för immaterialrätt i samband med årsmötet. Inbjudna är representanter från Questel (Orbit), Clarivate (Thomson Innovation), STN (STN), Minesoft (Patbase), CPA (Innography).
Företagen kommer att kort redogöra för hur de tar ansvar och agerar utifrån underlaget med frågeställningar de fått av oss. Därefter blir det en paneldebatt där de får svara på frågor och diskutera skillnader i deras upplägg och resonemang kring olika ansvarsfrågor. Observera att mötet är öppet för alla som har intresse av temat ”Provider Responsibility for user data”.

Tid och plats
Datum: Måndag 3 april 2017
Tid: Kl 14:00-17.30
Plats: Ericssons huvudkontor, Torshamnsgatan 21, Kista, Stockholm.
Anmäl er i receptionen, värd är Per Gustafsson. Besöksbrickan skall bäras väl synlig.

Agenda
14:00-14:30 Welcome, we present the program and case
14:30-15:30 Providers present each in view of the cases presented
15:30-16:00 Panel debate around provider’s responsibility
16:00-16:15 Short presentation on the examination of information specialists, QPIP
16:15-16:45 SIPIG meeting
16:45-17:30 Mingling with snacks and drinks

Anmälan senast 27 mars 2017 till jonas.kanold@westpatent.se
Med vänliga hälsningar
SIPIG Styrgrupp: Marjolaine Thulin (Awapatent), Elisabeth Björk (Zacco), Per Gustafsson (Ericsson) och Linus Wretblad (Uppdragshuset) Nyval Cecilia Håkansson (Electrolux), Nyval Jonas Kanold (Westpatent)


info@sipf.se