Nyheter

Nationella patent på engelska

2013-11-18 - Nu har ytterligare ett steg tagits mot nationella patent på engelska. Regeringen har nu överlämnat ett föreslag till Lagrådet om att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. En lagändring kan bli aktuell 1 juli 2014.

http://www.prv.se/sv/Om-oss/Nyheter/Regeringsforslag-om-nationella-patentansokningar/ http://www.regeringen.se/sb/d/17984/a/228348


info@sipf.se