Nyheter

EU direktiv (utkast) om skydd av företagshemligheter

2015-02-11 - Ett utkast till direktivet om skydd för företagshemligheter har offentliggjorts av kommissionen, Rådet har publicerat sitt yttrande om förslaget och EU-parlamentet har börjat granska det. Syftet med utkastet är att fastställa en minsta rättslig ram i hela Europa.

Direktivet förväntas bli implementerat tidigast 2017.

Förslaget finns här.


info@sipf.se