Nyheter

Kommittédirektiv - En förbättrad varumärkesrätt inom EU

2015-10-21 - Det pågår slutförhandlingar inom EU om nya regler som syftar till att reformera och modernisera varu-märkesregleringen. En särskild utredare ska ta ställning till vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya regler som sannolikt kommer att antas inom kort. I uppdraget ingår också att analysera vissa närliggande frågor, framför allt om ändringarna i varumärkeslagen för-anleder ändringar i firmalagen eller inte men också några frågor om skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar och om konstnärsnamn. Uppdraget ska redovisas senast den 7 november 2016.

Direktiv 2015:53 En förbättrad varumärkesrätt inom EU

 

 


info@sipf.se