Nyheter

Det enhetliga patentskyddet

2015-12-17 - Select Committee beslutade formellt genom omröstning alla väsentliga regelverk för genomförandet av det enhetliga patentskyddet.

Det innebär bl.a. att följande har bestämts slutligt:

• En årsavgiftsnivå motsvarande summan av dagens nationella årsavgifter i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna (”true TOP 4”).
• En nyckel för fördelningen mellan de deltagande medlemstaterna av de inflytande årsavgifterna.
• Regelverket för EPO:s administration av det enhetliga patentskyddet inkl. de registreringsmöjligheter som kommer att gälla.

Observera att årsavgifternas nivå och fördelning blir föremål för en regelbunden översyn, där huvudregeln är en första översyn senast efter fem år och därefter översyn vart femte år.


info@sipf.se