Nyheter

EU - varumärkesdirektiv och förordning

2015-12-29 - Det nya direktivet kommer att träda i kraft i mitten av januari och dess införlivande i den nationella lagstiftningen kommer att göras inom tre år. Den nya förordningen kommer att träda i kraft 90 dagar efter offentliggörandet, det vill säga den 23 mars 2016.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2436

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/2424


info@sipf.se