Vill du arrangera Nordiskt Kemistmöte 2019?

Det traditionella arrangemanget Nordiskt Kemistmöte (NK) hölls i Danmark i våras.

Arrangörerna där vill gärna att denna tradition upprätthålls och undrar nu om det finns intresse från svenskt håll att arrangera NK 2019, förslagsvis i september. Den forna svenska NK-kommittén tycks inte längre existera, så frågan är nu om det finns någon eller några som kan tänka sig att bilda en sådan kommitté igen och ta på sig arrangörskapet. Om så är fallet, hör av dig till dan.henriksson@awa.com senast den 7 december 2018.

Nyhetsarkiv

 • Medlemsregister och fakturering för 2018

  För att minska det administrativa arbetet för styrelsen har vi beslutat att anlita Kansliet, www.kansliet.net, som bland annat kommer att hantera SIPF:s medlemsregister samt utskick av fakturor.

  Läs mer
 • Vill du arrangera Nordiskt Kemistmöte 2019?

  Det traditionella arrangemanget Nordiskt Kemistmöte (NK) hölls i Danmark i våras.

  Läs mer
 • Medlemsregistret

  Under okt-nov 2018 kommer föreningen att föra över medlemsregistret till Kansliet AB som framöver kommer att hantera registret och faktureringen av avgifter.

  Läs mer
 • Information angående medlemsavgiften för 2017

  Läs mer
 • SIPF behöver hjälp med GDPR

  Som ni kanske vet kommer nya lagar och regler kring personuppgifter (GDPR) att träda i kraft i maj.

  Läs mer