Vill du arrangera Nordiskt Kemistmöte 2019?

Det traditionella arrangemanget Nordiskt Kemistmöte (NK) hölls i Danmark i våras.

Arrangörerna där vill gärna att denna tradition upprätthålls och undrar nu om det finns intresse från svenskt håll att arrangera NK 2019, förslagsvis i september. Den forna svenska NK-kommittén tycks inte längre existera, så frågan är nu om det finns någon eller några som kan tänka sig att bilda en sådan kommitté igen och ta på sig arrangörskapet. Om så är fallet, hör av dig till dan.henriksson@awa.com senast den 7 december 2018.

Nyhetsarkiv

 • Medlemsavgifter 2017

  Bäste Medlem!

  Läs mer
 • Nationella patent på engelska

  Nu har ytterligare ett steg tagits mot nationella patent på engelska. Regeringen har nu överlämnat ett föreslag till Lagrådet om att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. En lagändring kan bli aktuell 1 juli 2014.

  Läs mer
 • SIPF valberedning

  Nu har valberedningen börjat sitt arbete att föreslå kandidater. Vi mottager gärna förslag på medlemmar till styrelse, patentutskott och varumärkesutskott.

  Läs mer
 • Disputation ”Skadestånd vid patentintrång”

  Jonas Hellberg disputerar fredagen den 19 september över ämnet: ”Skadestånd vid patentintrång”

  Läs mer
 • Lagändringar i Marocko

  The Law No. 17.97 related to Industrial Property Law in Morocco has been modified and supplemented by the new Law No. 23.13 and is in force since December 18, 2014. The amendments made to the law will render it in harmony with the TRIPs and International Agreements and with the requirements of economic development that the world is witnessing.

  Läs mer