Vill du arrangera Nordiskt Kemistmöte 2019?

Det traditionella arrangemanget Nordiskt Kemistmöte (NK) hölls i Danmark i våras.

Arrangörerna där vill gärna att denna tradition upprätthålls och undrar nu om det finns intresse från svenskt håll att arrangera NK 2019, förslagsvis i september. Den forna svenska NK-kommittén tycks inte längre existera, så frågan är nu om det finns någon eller några som kan tänka sig att bilda en sådan kommitté igen och ta på sig arrangörskapet. Om så är fallet, hör av dig till dan.henriksson@awa.com senast den 7 december 2018.

Nyhetsarkiv

 • Patent Prosecution Highway - Kanada, Mexiko och Singapore med Europa

  Patentverken i Kanada (CIPO), Mexiko (IMPI) och Singapore (IPOS) har ingått ett pilotavtal med EPO om Patent Prosecution Highway (PPH) med en period på tre år.

  Läs mer
 • EU direktiv (utkast) om skydd av företagshemligheter

  Ett utkast till direktivet om skydd för företagshemligheter har offentliggjorts av kommissionen, Rådet har publicerat sitt yttrande om förslaget och EU-parlamentet har börjat granska det. Syftet med utkastet är att fastställa en minsta rättslig ram i hela Europa.

  Läs mer
 • En lokal avdelning UPC i Belgien

  Belgien förbereder för att etablera en lokal avdelning av Unified Patent Court (UPC)

  Läs mer
 • Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet

  Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar, SOU 2015:16

  Läs mer
 • Unitary Patent Protection - Renewal fees

  13th meeting of the Select Committee of EU Participating Member States in the enhanced cooperation on Unitary Patent Protection (Munich, 23-24 March 2015)

  Läs mer