Vill du arrangera Nordiskt Kemistmöte 2019?

Det traditionella arrangemanget Nordiskt Kemistmöte (NK) hölls i Danmark i våras.

Arrangörerna där vill gärna att denna tradition upprätthålls och undrar nu om det finns intresse från svenskt håll att arrangera NK 2019, förslagsvis i september. Den forna svenska NK-kommittén tycks inte längre existera, så frågan är nu om det finns någon eller några som kan tänka sig att bilda en sådan kommitté igen och ta på sig arrangörskapet. Om så är fallet, hör av dig till dan.henriksson@awa.com senast den 7 december 2018.

Nyhetsarkiv

 • Slutbetänkande av Patentutredningen

  Ny patentlag SOU 2015:41

  Läs mer
 • The Court of Justice rejects Spains objections against unitary patent and unified patent court

  The Court of Justice of the European Union has issued its decisions on Spain's legal challenges against the unitary patent

  Läs mer
 • Lagrådsremiss -Patent- och maknadsdomstolen

  Frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt är av stor betydelse för bland annat en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd. Regeringen föreslår att domstolsprövningen i dessa mål och ärenden samlas i två särskilda domstolar: Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Den nya domstolsordningen föreslås träda i kraft den 1 september 2016.

  Läs mer
 • Det enhetliga patentskyddet

  Select Committee beslutade formellt genom omröstning alla väsentliga regelverk för genomförandet av det enhetliga patentskyddet.

  Läs mer