SIPF har en STIPENDIEFOND för studier inom det industriella rättsskyddet.

Enligt de antagna STADGARNA skall studierna avse det industriella rättsskyddet och de ska vara av intresse för den svenska industrin. Efter genomförda studier skall stipendiaterna komma på något av SIPF:s föreningsmöten och berätta om sitt arbete och eventuella rön. Dessutom skall avhandlingen i sin helhet överlämnas till SIPF i elektronisk form för fri spridningsrätt till SIPF-medlemmar. Fonden har inte någon särskild blankett och ansökan kan inlämnas när som helst under året. Skriv och berätta om dina studier och ange hur mycket pengar du söker. 

Du är välkommen att höra av dig med mer information om dig själv och dina studier.  Inom två månader får du sedan ett besked.

Ansökan skickas med epost till föreningens sekreterare.