Arbetsutskott

Det finns två arbetsutskott, Patentutskottet och Varumärkesutskottet, som fokuserar på varsitt område inom immaterialrätten.

Syftet med arbetsutskotten är främst att behandla remisser som inkommer till SIPF för yttrande. Utskottens syfte är även att verka inom och utom föreningen för en ökad förståelse och kunskap om respektive del av immaterialrätten.

De personer som ingår i Patentutskottet respektive Varumärkesutskottet finns listade under Funktionärer i menyn till vänster.