Föreningsstadgar för SIPF

Föreningens ändamål är att tillvarata den svenska industrins intressen inom immaterialrättens område, att främja förmedling mellan föreningens medlemmar av nyheter, upplysningar och erfarenheter samt att verka för en god kåranda och gott uppträdande i yrkesangelägenheter.

Föreningens stadgar finns på denna länk.

 

Föreningspolicy för SIPF


SIPF har en bred sammansatt medlemskår som representerar de flesta av immaterialrättens specialområden. För att upprätthålla en enhetlig föreningspolitik har styrelsen sett det som önskvärt att komplettera SIPF:s stadgar med en policy.

Föreningens policy finns på denna länk. Antagen 2018-03-14.