Remissyttranden från SIPF

Nedan listas de remissyttranden SIPF gjort. Klicka på titeln så öppnas dokumentet i nytt fönster/flik.

Ju2018/01146/L3 "Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott" (SOU 2018:6)