SIPF:s medlemsmöten ger PVU-timmar för Auktoriserade Svenska Patentombud. SIPF har anmält mötet till Patentombudsnämnden och skickar även närvarolistan över samtliga deltagare till nämnden (det kan finnas en viss fördröjning innan SIPF-mötet visas på nämndens hemsida).

På Patentombudsnämndens hemsida behöver du sedan själv gå in och registrera ditt deltagande på mötet. Välj det relevanta SIPF-mötet ur listan och referera till närvarolistan där ditt namn återfinns.

Länk till Patentombudsnämnden: https://bolagsverket.se/om/oss/fler/patentombud/patentombudsnamnden-1.19087