Hur man blir enskild medlem?

För medlemskap krävs att Du är anställd eller anlitad av i Sverige verksamt företag och som huvudsaklig sysselsättning handlägger eller administrerar företagets ärenden rörande immaterialrätt.

Ansökan om medlemskap måste innehålla underskrifter av två SIPF-medlemmar, som därmed åtar sig ett "fadderskap" för sökanden.

Ansökan skickas elektroniskt. Skriv ut ANSÖKNINGSFORMULÄRET och skicka en skannad ansökan till: sekreterare@sipf.se

Inval sker på SIPF's föreningsmöten, 3-4 gånger per år.

Medlemsavgiften 2018 är 300 kr/år.