Hur man blir enskild medlem?

För medlemskap krävs att Du är anställd eller anlitad av i Sverige verksamt företag och som huvudsaklig sysselsättning handlägger eller administrerar företagets ärenden rörande immaterialrätt.

Ansökan skickas elektroniskt. Skriv ut ANSÖKNINGSFORMULÄRET och skicka en skannad ansökan till: sekreterare@sipf.se

Inval sker på SIPF's styrelsemöten, 8-10 gånger per år.

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och för närvarande 300 kr.

 

Hur avslutar man sitt medlemskap?

Begäran om utträde ur föreningen görs per epost till sekreterare@sipf.se . Begäran om utträde görs senast 31/12 under det sista medlemsåret för att undvika fakturering av medlemsavgift för nästkommande år.