Medlemsregister

 

Under 2018 kommer föreningen lansera ett nytt system för hantering av medlemsregistret.

Det tidigare systemet krävde för mycket manuellt arbete, speciellt vid den årliga faktureringen av medlemsavgifterna.
För att förenkla för både kassören och webbmastern kommer därför ett annat system att användas.

Dessutom vill vi minimera antalet platser där vi sparar personuppgifter för att efterleva de nya bestämmelserna om lagring av personuppgifter (GDPR) som träder i kraft maj 2018.

Tills det nya systemet tas i bruk, kontakta webbmastern om ni bytt arbetsgivare och/eller epostadress.