Hur annonserar man?

Att annonsera för lediga tjänster på SIPF:s hemsida är gratis.

I första hand, skicka helst en länk till annonsen om ni redan har den publicerad någon annanstans.

I andra hand skicka annonsen som en pdf-fil.
Tänk på att Word-dokument inte kan öppnas på alla enheter, som t.ex. mobiltelefoner eller surfplattor.
I Word, kan man skapa en pdf-fil genom "spara som" och där välja pdf.

Skicka annonsen enligt ovan till info@sipf.se.

Ange gärna sista ansökningsdag.
Annonsen ligger kvar 2 månader om inget annat avtalats, alternativt till den angivna sista ansökningsdagen.

 

How to advertise on SIPF.se

Advertising open IP positions is free for any company.

Preferably, send a link to the advert if you already have it published somewhere else.

Alternatively, send the advert as a pdf file.
Please observe that Word files are not always compatible with mobile phones or tablets.
In Word, you can easily create a pdf file by "save as" and select pdf file.

Submit you advert to info@sipf.se.
Please state a due date, if possible.
The advert will be posted maximum 2 months, unless otherwise agreed.

 Arkiv för lediga tjänster

  • Hur annonserar man?

    Att annonsera för lediga tjänster på SIPF:s hemsida är gratis.

    Läs mer