Möten 2019

Årsmöte, 14 mars 2019

Årsmötet kommer att hållas den 14 mars på 7A, Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan till årsmötet ska göras via https://sipf.kanslietonline.se/ senast 6 mars.


Ladda ner samtliga ovanstående dokument i en zip-fil.

Vårmöte 2019

Mer info kommer senare.

Höstmöte 2019

Mer info kommer senare. 

Möten 2018

Årsmöte, 14 mars 2018

Årsmötet kommer att hållas den 14 mars i Näringslivets Hus i Stockholm.

  • Inbjudan och program
  • Dagordning årsmöte
  • Föreningspolicy - förslag till förändringar
  • Verksamhetsberättelse SIPF
  • Revisionsberättelse SIPF
  • Valberedningens förslag
  • Verksamhetsberättelse Stipendiefonden
  • Revisionsberättelse Stipendiefonden

Presentationer:

"Den nya lagen om skydd för företagshemligheter implementeringen av EU-direktivet 2016/943"
Bengt Domeij, Uppsala Universitet

 

Höstmöte, 25 oktober 2018

Höstmötet kommer att hållas den 25 oktober hos Essity Hygiene and Health AB i Mölndal.
Den efterföljande middagen är hos Scandic Mölndal.

 

Tidigare möten