Möten 2023

 

Årsmöte 2023, 23 mars 2023

Årsmötet kommer att hållas, såväl digitalt som fysiskt, den 23 mars, kl 11:30-17:15 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan till årsmötet ska göras via https://sipf.kanslietonline.se/ senast 16 mars.

Inbjudan och program
Dagordning årsmöte
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag

Dokumenten finns även tillgängliga på Kanslietonline efter inloggning, under Mitt konto -> Dokument (i övre högra hörnet).

Möten 2022

Årsmöte 2022, 17 mars 2022

Årsmötet kommer att hållas, både fysiskt och digitalt, den 17 mars kl 9:30-16:30 på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

Anmälan till årsmötet ska göras via https://sipf.kanslietonline.se/ senast 8 mars.

Inbjudan och program (uppdaterad 2022-03-10)
Dagordning årsmöte
Verksamhetsberättelse
Resultatrapport
Balansrapport
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag

Presentationer finns i viss mån tillgängliga på Kanslietonline efter inloggning. Dokumenten finns under Mitt konto -> Dokument (i övre högra hörnet).
"Det enhetliga patentsystemet - en lägesrapport" - Alexander Ramsay
"IP i samarbetsavtal" - Peter Ericsson Nestler

Höstmöte,  27 oktober 2022

Höstmötet kommer att hållas den 27 oktober, både fysiskt och digitalt, hos Alfa Laval i Lund.

Anmälan till höstmötet ska göras via https://sipf.kanslietonline.se/ senast 11 oktober.

Möten 2021

Årsmöte, 11 mars 2021

Årsmötet kommer att hållas digitalt den 11 mars.

Anmälan till årsmötet ska göras via https://sipf.kanslietonline.se/ senast 8 mars kl 16:00.

 • Inbjudan och program
 • Dagordning årsmöte
 • Föreningsstadgar: förslag till förändringar - ändringar visas
 • Föreningsstadgar: förslag till förändringar - ren version
 • Verksamhetsberättelse
 • Resultatrapport
 • Balansrapport
 • Revisionsberättelse
 • Valberedningens förslagHöstmöte, 21 oktober 2021

Årsmötet kommer att hållas den 21 oktober, både digitalt och på 7A Centralen, Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan till årsmötet ska göras via https://sipf.kanslietonline.se/ senast 11 oktober.

 • Inbjudan och program
 • Dagordning årsmöte
 • Föreningsstadgar: förslag till förändringar - ändringar visas
 • Föreningsstadgar: förslag till förändringar - ren version

 

Möten 2020

Årsmöte, 12 mars 2020

Årsmötet kommer att hållas den 12 mars på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

Anmälan till årsmötet ska göras via https://sipf.kanslietonline.se/ senast 4 mars.

 • Inbjudan och program
 • Dagordning årsmöte (uppdaterad 2020-02-20)
 • Verksamhetsberättelse SIPF
 • Revisionsberättelse SIPF
 • Valberedningens förslag (uppdaterad 2020-03-03)
 • Verksamhetsberättelse Stipendiefonden
 • Revisionsberättelse Stipendiefonden

 

Höstmöte 2020

Höstmötet är inställt pga Covid19.

Möten 2019

Årsmöte, 14 mars 2019

Årsmötet kommer att hållas den 14 mars på 7A, Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan till årsmötet ska göras via https://sipf.kanslietonline.se/ senast 6 mars.

 • Inbjudan och program (uppdaterad 2019-03-12)
 • Dagordning årsmöte (uppdaterad 2019-03-12)
 • Föreningsstadgar: förslag till förändringar - ändringar visas
 • Föreningsstadgar: förslag till förändringar - ren version
 • Kallelse extra föreningsmöte (kommer inte att hållas)
 • Proposition om Stipendiefondens upplösning
 • Verksamhetsberättelse SIPF
 • Revisionsberättelse SIPF
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse Stipendiefonden
 • Revisionsberättelse Stipendiefonden

 

Höstmöte, 26 november 2019

Höstmötet kommer att hållas 26 november hos RISE i Göteborg.

Anmälan till årsmötet ska göras via https://sipf.kanslietonline.se/ senast 15 november.

 • Inbjudan och program (uppdaterad 2019-11-11)
 • Dagordning föreningsmöte (uppdaterad 2019-11-25)
 • Föreningsstadgar: förslag till förändringar - ändringar visas
 • Föreningsstadgar: förslag till förändringar - ren version

Möten 2018

Årsmöte, 14 mars 2018

Årsmötet kommer att hållas den 14 mars i Näringslivets Hus i Stockholm.

 • Inbjudan och program
 • Dagordning årsmöte
 • Föreningspolicy - förslag till förändringar
 • Verksamhetsberättelse SIPF
 • Revisionsberättelse SIPF
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse Stipendiefonden
 • Revisionsberättelse Stipendiefonden

Presentationer:

"Den nya lagen om skydd för företagshemligheter implementeringen av EU-direktivet 2016/943"
Bengt Domeij, Uppsala Universitet

 

Höstmöte, 25 oktober 2018

Höstmötet kommer att hållas den 25 oktober hos Essity Hygiene and Health AB i Mölndal.
Den efterföljande middagen är hos Scandic Mölndal.

 

Tidigare möten