Möten 2018

Årsmöte, 14 mars 2018

Årsmötet kommer att hållas den 14 mars i Näringslivets Hus i Stockholm.

Samtliga ovanstående dokument i en zip-fil för nedladdning.

Presentationer:

"Den nya lagen om skydd för företagshemligheter implementeringen av EU-direktivet 2016/943"
Bengt Domeij, Uppsala Universitet

 

Höstmöte, 25 oktober 2018

Höstmötet kommer att hållas den 25 oktober hos Essity Hygiene and Health AB i Mölndal.
Den efterföljande middagen är hos Scandic Mölndal.

 

Tidigare möten