Möten 2019

Årsmöte, 14 mars 2019

Årsmötet kommer att hållas den 14 mars i Stockholm.

 • Inbjudan och program
 • Dagordning årsmöte
 • Föreningspolicy - förslag till förändringar
 • Verksamhetsberättelse SIPF
 • Revisionsberättelse SIPF
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse Stipendiefonden
 • Revisionsberättelse Stipendiefonden

Vårmöte 2019

 

Höstmöte 2019

 

Möten 2018

Årsmöte, 14 mars 2018

Årsmötet kommer att hållas den 14 mars i Näringslivets Hus i Stockholm.

 • Inbjudan och program
 • Dagordning årsmöte
 • Föreningspolicy - förslag till förändringar
 • Verksamhetsberättelse SIPF
 • Revisionsberättelse SIPF
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsberättelse Stipendiefonden
 • Revisionsberättelse Stipendiefonden

Presentationer:

"Den nya lagen om skydd för företagshemligheter implementeringen av EU-direktivet 2016/943"
Bengt Domeij, Uppsala Universitet

 

Höstmöte, 25 oktober 2018

Höstmötet kommer att hållas den 25 oktober hos Essity Hygiene and Health AB i Mölndal.
Den efterföljande middagen är hos Scandic Mölndal.

 

Tidigare möten